Thông tin tuyển sinh

HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2021
  • 03 Tháng 5, 2021
HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2021

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu không ít ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chính sách học bổng tuyển sinh trở thành nguồn "trợ lực" kịp thời nhằm tiếp...

Tuyển sinh Cao học năm 2021
  • 22 Tháng 3, 2021
Tuyển sinh Cao học năm 2021

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • 04 Tháng 3, 2021
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 như sau:1.  Mã trường: DHP2. Danh mục các ngành...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021
  • 04 Tháng 3, 2021
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Thông tin chung về trường  - Tên trường: Trường Đại học QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG- Sứ mệnh: “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ,...