Luật

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Luật
  • 14 Tháng 12, 2023
Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Luật

Ngày 12/12/2023, Phòng Đào tạo trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã kết hợp với khoa Quản trị kinh doanh tổ chức buổi Lễ bảo vệ...