Quản trị kinh doanh

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Quản trị kinh doanh năm học 2022-2023

 

Sáng ngày 20/6//2023, Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã phối hợp với Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2022 – 2023. 

Các sinh viên có đề tài nghiên cứu chụp ảnh cùng các GVHD

Tham dự hội thảo có TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh; ThS. Phạm Thị Kim Oanh – Bí thư đoàn trường; Các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, tập thể sinh viên nghiên cứu khoa học và thầy cô hướng dẫn.

Nhóm sinh viên Lã Hải Yến & Nguyễn Thành Trung lớp QT2301N trình bày kết quả nghiên cứu của mình

Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao uy tín, vị thế khoa học của trường đại học. Đối với sinh viên, NCKH không chỉ giúp các em phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hồng lớp QT2401N trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng đánh giá

Thông qua Nghiên cứu khoa học sinh viên có phương pháp tư duy và tác phong khoa học, làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn ở các vị trí công việc sau khi ra trường.

Sinh viên Đàm Thị Như Phương lớp QT2401K trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng đánh giá

Hoạt động NCKH sinh viên tại Khoa Quản trị kinh doanh nói riêng và tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nói chung được tổ chức đa dạng như thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được đào tạo và các lĩnh vực khác phù hợp với khả năng của sinh viên, tham gia các hoạt động hỗ trợ kiến thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa công nghệ cho sinh viên, tham gia các CLB học thuật, tham gia các cuộc thi ý tưởng, dự án, chương trình dành cho sinh viên…

Nhóm sinh viên Vũ Thị Trà Giang & Hoàng Ngọc Thạch lớp QT2301N trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng đánh giá

Các đề tài nghiên cứu của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh lần này được tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo, với các chủ đề mang tính thời sự, mang tính ứng dụng. Nhiều đề tài mang tính vận dụng lý luận của các môn học để giải thích các vấn đề thực tiễn phát sinh.

Sinh viên Lã Hải Yến lớp QT2301N trình bày kết quả nghiên cứu của mình

Dưới sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn, 14 đề tài NCKH sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh được thực hiện lần này đã hoàn thành và được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá xếp loại Khá và Tốt. Các chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu đã nỗ lực cùng giảng viên hướng dẫn triển khai theo đúng kế hoạch. Các nhóm sinh viên nghiên cứu luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, sử dụng các kiến thức chuyên ngành và vận dụng những phương pháp nghiên cứu được học để thực hiện triển khai kết quả nghiên cứu. Các đề tài đã sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Các kết luận và khuyến nghị đều có căn cứ được rút ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu.

Nhóm sinh viên Nguyễn Thị Diệu Linh, Hoàng Thị Ngọc Quyên và Nguyễn Thu Thảo lơp QT2401K trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng đánh giá

Hội nghị đã góp phần phản ánh hiệu quả ngày càng cao của phong trào NCKH trong sinh viên của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nói chung và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh nói riêng. Cũng từ những nghiên cứu đó đã khích lệ tinh thần NCKH trong sinh viên, khơi gợi ngày càng nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào sinh viên NCKH, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của Nhà trường.

Các thành viên hội đồng đánh giá thảo luận góp ý cho các nhóm nghiên cứu

Tin bài và ảnh: Khoa Quản trị kinh doanh

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên