Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học


a. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Marketing
- Tên tiếng Anh: Marketing   

b. Trình độ đào tạo: Đại học

c. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có năng lực:
- Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế;
- Hiểu,vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
- Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, marketing để thu thập và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, và kiểm soát chương trình Marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ ...
- Có kiến thức chuyên sâu về marketing: Nghiên cứu marketing, Quan hệ công chúng, Quản trị Marketing, Marketing chiến lược, Marketing dịch vụ, Quản trị kênh phân phối, Quản trị bán hàng, Quản trị thương hiệu, Hành vi người tiêu dùng, Truyền thông Marketing;
- Thiết kế quy trình tổ chức công tác truyền thông marketing, quảng cáo; xây dựng kênh phân phối; xây dựngvà phát triển thương hiệu;… trong các loại hình doanh nghiệp.

d. Yêu cầu về kỹ năngSinh viên tốt nghiệp ngành Marketingcó khả năng:
* Kỹ năng cứng:
- Phân tích môi trường kinh doanh, dự báo nhu cầu thị trường, xây dựng các chiến lược marketing;
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động nghiên cứu hành vi, nhu cầu khách hàng (thị trường của doanh nghiệp), tổ chức hệ thống thông tin Marketing;
- Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing - mix như: kế hoạch phát triển sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu, định giá bán sản phẩm, kế hoạch phân phối, kế hoạch truyền thông marketing, quảng cáo;
- Tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ công chúng, chăm sóc khách hàng.
* Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc;
- Có khả năng làm việc nhóm;
- Thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi;
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;
- Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình và thuyết phục;
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu để đọc hiểu các văn bản thông thường, các tài liệu chuyên môn và biên soạn thư tín, các văn bản thông thường trong kinh doanh;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng vào các phương thức giao tiếp điện tử: đạt chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ICDL.

e. Yêu cầu về thái độSinh viên tốt nghiệp ngành Marketingcó niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:
- Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác chuyên môn;
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống;
- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng;
- Tuân thủ luật pháp.

f. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
* Nhóm 1: Nhân viên marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, PR
- Có khả năng làm việc về:Quản trị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu; Xây dựng, hoạch định các chương trình quảng cáo; Quản trị truyền thông Marketing; Tổ chức và quản lý hoạt động quan hệ công chúng (PR); Tổ chức và quản lý hoạt động tổ chức sự kiện (Event); Xây dựng và hoạch định chiến lược thông điệp và phương tiện truyền thông tại các doanh nghiệp truyền thông, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước.
- Công việc có thể đảm nhận:  Nhân viên marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, PR,… tại các doanh nghiệp truyền thông, các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan nhà nước.
* Nhóm 2: Nhân viên thị trường, kinh doanh
Có khả năng làm việc về quản trị marketing tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ ở những bộ phận như: quản trị chiến lược, chính sách và kế hoạch kinh doanh; quản trị phát triển thị trường, khách hàng; quản trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm; quản trị hệ thống phân phối; quản trị xúc tiến thương mại và đầu tư; quản trị bán hàng và dịch vụ bán hàng, quản trị chất lượng và thương hiệu sản phẩm
- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên thị trường, nhân viên kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ.
* Nhóm 3: Nghiên cứu viên và giảng viên
- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về marketing;
- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu; Giảng viên về marketing tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

g. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi ra trường các cử nhân marketing đềucó khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế về marketing. Đặc biệt:
* Nhóm nhân viên marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, PR: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: chuyên gia trong lĩnh vựcquảng cáo, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, PR trongdoanh nghiệp truyền thông hoặc Giám đốc, phó giám đốcmarketing trongcác doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ.
* Nhóm nhân viên thị trường, kinh doanh: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Chuyên gia về: phát triển thị trường, khách hàng; quản trị phát triển, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm; quản trị hệ thống phân phối; quản trị xúc tiến thương mại và đầu tư; quản trị bán hàng và dịch vụ bán hàng, quản trị chất lượng và thương hiệu sản phẩm hoặc Giám đốc, phó giám đốc thị trường, giám đốc, phó giám đốc kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ. .
* Nhóm nghiên cứu viên và giảng viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Giảng viên cao cấp, Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực marketing.

h. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế tham khảo
-   Marketing căn bản, Philip Kotler, NXB Thống kê Hà Nội 1997, 2005.
-   Quản trị marketing, Philip Kotler, NXB Thống kê Hà Nội 1997, 2005.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên