Quản trị kinh doanh

Bảo vệ luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 16/6/2023, Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2023 đợt 1 cho học viên cao học lớp MB07 thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của các đề tài nghiên cứu.

Học viên tiếp thu nhận xét từ phía các thành viên hội đồng

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý, phản biện về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn; các thành viên hội đồng cũng nêu ra các câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên.

Thư ký hội đồng thông qua lý lịch khoa học của học viên

Hội đồng chấm luận văn đều đánh giá, nhận định các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Học viên trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng

Một bài luận văn là một công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, là kết quả của quá trình phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Đặc biệt hơn nữa là các luận văn đều được gắn với các vấn đề thực tiễn tại các đơn vị học viên công tác.

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên hội đồng

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh đã đánh giá, chấm điểm. Những luận văn đạt yêu cầu sẽ được Khoa Quản trị kinh doanh phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học - Trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Mỗi học viên bảo vệ đều có bạn bè, người thân và đồng nghiệp đến dự và động viên khích lệ

 

Tin bài: Khoa Quản trị kinh doanh

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên