Ngoại Ngữ

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học tiếng Hàn cơ sở tại HPU

Tổ chức hoạt động nhóm một trong số hoạt động học tích cực đạt được hiệu quả cao hiện nay. Sử dụng hoạt động này trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Hàn nói riêng sẽ góp phần thúc đẩy các em sinh viên phát huy tính tích cực của bản thân trong việc học ngoại ngữ. Đồng thời phát triển các khả năng khác như làm việc nhóm, trách nhiệm và khả năng giao tiếp của các bạn sinh viên.

Ngay từ khi học Tổng hợp tiếng Hàn 1, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh – Hàn của trường Đại học Quản lý và công nghệ Hải Phòng đã được giới thiệu và thực hành làm việc nhóm theo các chủ đề giao tiếp khác nhau. Quy trình thực hiên là sinh viên sẽ được giới thiệu chủ đề và nhiệm vụ khi làm việc nhóm. Tiếp theo sinh viên sẽ được tự chọn nhóm làm việc của mình, cả nhóm sẽ lập kế hoạch và giải quyết nhiệm vụ được giao.

Ưu điểm của hoạt động giao tiếp theo nhóm là cho phép người học đảm nhiệm những vai trò của người giao tiếp tự nhiên. Lúc này sinh viên không phải trả lời trực tiếp với giáo viên trước lớp nên sẽ giảm áp lực cho những bạn sinh viên rụt rè.

Ưu điểm tiếp theo khi tiến hành những hoạt động giao tiếp này, đó là sinh viên có nhiều điều kiện để giúp đỡ nhau hơn, sinh viên sẽ học nhau một cách hữu thức hay vô thức thông qua việc chữa lỗi cho nhau và bổ sung kiến thức cho nhau. Do đó các bạn sinh viên sẽ cùng nhau phát triển các kĩ năng. Đặc biệt với môn học Tổng hợp tiếng Hàn 1, sinh viên lần đầu tiên được tiếp xúc với tiếng Hàn – một ngoại ngữ hoàn toàn mới nên sẽ có một số sinh viên lúng túng, bỡ ngỡ. Việc sử dụng hoạt động làm việc nhóm này, sinh viên sẽ có thời gian chuẩn bị, học hỏi trao đổi với các bạn trong nhóm. Từ đó sẽ giảm bớt khó khăn hơn khi học một ngôn ngữ mới.

Hoạt động nhóm được thực hiện trong môn học Tổng hợp Tiếng Hàn 1 với chủ đề  có sẵn trong giáo trình. Ví dụ với bài 3 chủ đề일상생활 (Sinh hoạt hàng ngày) thì trong giờ Nói, giáo viên sẽ hướng dẫn và đưa ra những câu hỏi rồi cho sinh viên làm hoạt động nhóm ghép cặp để thực hành nói về chủ đề này. Trước đó, giáo viên đã cho hai sinh viên làm mẫu trước để đảm bảo tất cả các sinh viên đã hiểu được nhiệm vụ và cách thức thực hiện. Trong khi sinh viên tiến hành thảo luận nhóm, giáo viên đi quanh lớp để kiểm tra việc thực hiện hoạt động của sinh viên trong lớp. Ngoài ra giáo viên cũng dừng lại ở một số nhóm để theo dõi và đưa ra những hướng dẫn cho sinh viên.

Hoạt động nhóm sẽ được thực hiện thường xuyên khi học các kĩ năng Nghe – Nói – Đọc - Viết, đặc biệt là trong các tiết học kĩ năng Nói. Bởi đặc trưng của giờ học kĩ năng này là dạy ngoại ngữ giao tiếp. Thông thường, các giờ học nói đều được thiết kế theo ba cấp độ luyện tập là: luyện theo mẫu, luyện tập có kiểm soát và luyện nói tự do. Trong cả ba cấp độ luyện tập trên, hoạt động nhóm đều giúp các sinh viên có thể tham gia luyện nói.

Như vậy, trong đường hướng dạy ngoại ngữ giao tiếp nói chung, dạy ngoại ngữ Tiếng Hàn giao tiếp nói riêng, thì hoạt động nhóm đóng vai trò quan trọng giúp sinh viên phát triển các kĩ năng, thu hút tất cả các sinh viên tham gia một cách tích cực. Ngoài ra, giáo viên có thể kết hợp hoạt động nhóm để giúp sinh viên đạt được mục tiêu của chương trình, thu hút người học tham gia vào quá trình giao tiếp và vào các quá trình tương tác, chia sẻ thông tin.

(GV. Trần Thị Hồng Nhung - Khoa Ngoại ngữ)