Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông

1. Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

+ Tiếng Anh:  Civil and industrial of Construction Engineering

2. Trình độ đào tạo:  Liên thông từ Cao đẳng lênĐại học

3. Yêu cầu về kiến thức:

      Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có đủ kiến thức chuyên ngành để:

-  Tư vấn đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình XDDD&CN.

-  Triển khai thi công xây dựng công trình XDDD&CN.

-  Phát hiện, phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý kỹ thuật và trong quá trình khai thác sử dụng các công trình xây dựng XDDD&CN.

-  Vận dụng các công nghệ mới vào thi công xây lắp các công trình.

-  Đề xuất các giải pháp về lựa chọn vật liệu và giải pháp kết cấu cho các công trình XDDD&CN, đảm bảo được các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp sẽ thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp như sau:

* Kỹ năng cứng:

-  Kỹ năng phân tích kết cấu, thiết kế kỹ thuật, đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ kỹ thuật công trình.

-  Kỹ năng thao tác sử dụng máy móc, trang thiết bị trong khảo sát, thi công công trình.

-  Kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trên công trường

-  Kỹ năng phát hiện những sai sót, sự cố trên công trường và đề xuất biện pháp xử lý.

-  Có kỹ năng phân tích phê phán để phát hiện các vấn đề trong khoa học kỹ thuật xây dựng.

-  Có các kỹ năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, quản trị dự án xây dựng.

 Nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về lĩnh vực xây dựng.

* Kỹ năng mềm:

-  Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.

-  Tiếng Anh theo tiêu chuẩn B1 Châu Âu Diễn đạt quan điểm về những vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội có tính trừu tượng hoặc sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực thực tế cụ thể.

-  Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

-  Sử dụng thành thạo một trong các phần mềm thiết kế kết cấu hoặc phần mềm dự toán.

5. Yêu cầu về thái độ:

-  Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp nghiêm túc, trách nhiệm công dân.

-  Có trách nhiệm cao trong công việc cũng như trong cuộc sống, tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn, vững vàng, thái độ phục vụ nghiêm túc.

-  Khả năng cập nhật kiến thức nhanh, luôn sáng tạo trong việc.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

-  Giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các trường Đại học, viện nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng.

-  Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

-  Các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng.

-  Các đơn vị kiểm định chất lượng, các cơ quan khảo sát thiết kế, quản lý dự án, các đơn vị thi công, khai thác dự án.

-  Các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

-  Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-  Học lên cao học ngành kỹ thuật.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

Chương trình đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chuyên ngành Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp được xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp của các trường Đại học trong nước như: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường Đại học nước ngoài như: Anh, Mỹ, Pháp, Canadda, Thái lan và Singapore.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên