Kỹ thuật công trình xây dựng

Nghề xây dựng đâu phải chỉ toàn gạch đá  ‼️
  • 09 Tháng 6, 2021
Nghề xây dựng đâu phải chỉ toàn gạch đá ‼️

 Nhiều bạn nghĩ “Ôi dào, nghề xây dựng suốt ngày chỉ lăn lộn với gạch đá cát sỏi, chán ngắt!” Ấy khoan vội nghĩ vậy! Bạn đã bao giờ thấy cảm...

Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Kiến trúc

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Kiến trúc+ Tiếng Anh: Architectureb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:  Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc có đủ kiến thức...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp hệ Liên thông

1. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh:  Civil and industrial of Construction Engineering2. Trình độ đào tạo:  Liên thông từ Cao...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hệ Đại học

Chuẩn đầu ra ngành đào tạoa. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineeringb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng

1. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineering2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng3. Yêu cầu về kiến thức:Sinh viên...

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng Cầu đường

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Xây dựng Cầu đường+ Tiếng Anh:Bridge and road Construction Secionb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Xây...