Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp hệ Cao đẳng


1. Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

+ Tiếng Anh: Civil and industrial of Construction Engineering

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Hệ cao đẳng ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có đủ kiến thức chuyên ngành để:

-  Tham gia Tư vấn đầu tư xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

-   Tham gia Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình XDDD&CN.

-   Triển khai thi công xây dựng công trình XDDD&CN.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Hệ cao đẳng ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp sẽ thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp như sau:

  • Kỹ năng cứng:

-     Kỹ năng phân tích kết cấu, thiết kế kỹ thuật, đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ kỹ thuật công trình.

-     Kỹ năng thao tác sử dụng máy móc, trang thiết bị trong khảo sát, thi công công trình.

  • Kỹ năng mềm:

-       Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.

-       Tiếng Anh theo tiêu chuẩn A2 Châu Âu.

-       Sử dụng được phần mềm Autocad.

-       Sử dụng được phần mềm dự toán.

6. Yêu cầu về thái độ:

-     Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp nghiêm túc, trách nhiệm công dân.

-     Có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống, tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn, vững vàng, thái độ phục vụ nghiêm túc.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

-       Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

-       Các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực xây dựng.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

-       Học liên thông lên đại học các ngành kỹ thuật

9. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

Chương trình đào tạo Hệ cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp được xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Hệ cao đẳng chuyên ngành Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp của các trường Đại học trong nước như: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường Đại học nước ngoài như: Anh, Mỹ, Pháp, Canadda, Thái lan và Singapore. 

 Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên