Về chúng tôi

Tại sao chọn HPU ?

TOP 50 các trường đáng học nhất Việt Nam

(Theo Webometrics công bố năm 2017)

96% giảng viên là Giáo sư , Tiến sĩ, Thạc sĩ

30% sinh viên có cơ hội thực tập tại nước ngoài


78% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 - 12 tháng

  • 100% sinh viên ra trường đạt chuẩn B1 châu Âu

có chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế (ICDL)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên