Tin tức & Sự kiện

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP

Với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp cũng như khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong tương lai, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (HPU) phối hợp với Trung tâm phát triển Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức “Khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu về KHỞI NGHIỆP” cho sinh viên, giảng viên của trường quan tâm tới hoạt động khởi nghiệp và một số dự án khởi nghiệp được Thành phố hỗ trợ trong năm 2021.

THÔNG TIN KHÓA HỌC 

Thời gian: 04 ngày (ngày 03, 04, 10, 14 tháng 4 năm 2021). Sáng từ 8:30 – 11:00, Chiều từ 14:00  – 17:00  

Địa điểm: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Hoàn toàn MIỄN PHÍ tham dự

 NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ngày 03/4/2021: : Những kiến thức nền tảng cho một dự án khởi nghiệp

Ngày 04/4/2021: Mô hình kinh doanh và kiểm chứng khách hàng

Ngày 10/4/2021: Quản trị dự án khởi nghiệp

Ngày 11/4/2021: Tài chính và các vấn đề gọi vốn

 Khóa tập huấn kỹ năng khởi nghiệp là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp sinh viên có kiến thức sâu rộng về khoa học kỹ thuật, kỹ năng về khởi nghiệp, đồng thời khơi dậy sự sáng tạo từ đó các sinh viên sẽ xác định hướng đi riêng cho bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, khát vọng khởi nghiệp, biến ý tưởng thành dự án khởi nghiệp rõ ràng, tạo việc làm cho bản thân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên