Thông tin tuyển sinh

Quyết định Về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng Công bố Quyết định Về việc tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, chi tiết Tại đây