Thông tin tuyển sinh

Quyết định về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Hiệu Trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 chi tiết tại đây