Thông tin tuyển sinh

Quy định xét cấp học bổng đối với sinh viên của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Xem Quy định xét cấp học bổng đối với sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng: TẠI ĐÂY