Quản Trị Kinh Doanh 0

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức seminar chuyên đề: doanh nghiệp với bộ luật lao động 2019

Sáng ngày 15/06/2021, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với nội dung “Doanh nghiệp với Bộ luật Lao động 2019”. Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thường xuyên của Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Bộ luật Lao động số 45/2019 là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của pháp luật lao động Việt Nam. Bộ luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. 

Tại buổi seminar, các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đã trình bày 12 báo cáo với nội dung xoay quanh các vấn đề về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 so với Bộ luật Lao động năm 2012. Đồng thời đánh giá khả năng triển khai thực thi các quy định của Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động, tiền lương và các vấn đề phát sinh.

Mở đầu, ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Quản trị Kinh doanh đã trình bày báo cáo “Những điểm mới về quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động 2019”.


Hình ảnh 1: ThS. Hòa Thị Thanh Hương trình bày chuyên đề tại buổi seminar

Hình ảnh 2: TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan với bài báo cáo “Doanh nghiệp áp dụng Bộ luật Lao động mới 2019 - những yêu cầu đặt ra và những vấn đề tồn tại”

Hình ảnh 3: ThS. Trần Thị Thanh Thảo đề cập đến vấn đề “Hợp đồng lao động và tiền lương Bộ luật Lao động 2019 - Những điểm mới tác động đến doanh nghiệp”

Hình ảnh 4: ThS. Lê Thị Nam Phương với nội dung báo cáo “Những quy định mới về thời gian, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019”

 

Hình ảnh 5: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng chia sẻ về vấn đề “ Những thay đổi liên quan đến lao động nữ theo Bộ luật Lao động 2019”.

 

Hình ảnh 6: ThS. Cao Thị Hồng Hạnh trình bày nội dung “Luật lao động 2019 tác động đến quyền hạn và trách nhiệm của người lao động”.

 

Hình ảnh 7: ThS. Vũ Thị Thanh Lan  với nội dung báo cáo “Tiền lương và một số điểm mới của Bộ luật Lao động 2019”

 

Hình ảnh 8: ThS. Phạm Thị Nga với nội dung nghiên cứu “Những thay đổi về thời giờ làm việc theo Bộ luật Lao động 2019”

 

Hình ảnh 9: ThS. Phạm Thị Kim Oanh với báo cáo chuyên đề “Những điểm mới về vấn đề đình công theo quy định của Bộ luật Lao động 2019”.

 

Phạm Thị Kim Oanh – Khoa Quản trị kinh doanh

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên