Quản Trị Kinh Doanh 0

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân “Quản trị kinh doanh” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có khả năng giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh như khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, điều hành, đánh giá, kiểm tra, kiểm soát tất cả các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp: chiến lược, tài chính, nhân sự, quản trị tác nghiệp, marketing… Có kỹ năng tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức mới theo yêu cầu công việc; có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Quản trị Kinh doanh. 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức:

Chuẩn đầu ra

CĐRC1

Nắm vững các quy luật kinh tế và kiến thức quản trị kinh doanh để giải thích các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

CĐRC2

Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, đánh giá, kiểm soát tất cả các hoạt động chức năng của một doanh nghiệp;

CĐRC3

Hiểu rõ các mối quan hê ̣tương tác giữa các bộ phận của doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với môi trường kinh doanh;

CĐRC4

Vận dụng những kiến thức quản trị để giải quyết các vấn đề theo các chức năng hoạt động của doanh nghiệp như quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị chiến lược, quản trị sản xuất tác nghiệp, quản trị marketing, xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

CĐRC5

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp;


Kỹ năng:

Chuẩn đầu ra

CĐRC6

Tự học, tự nghiên cứu, học tập hiệu quả,  đọc, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học;

CĐRC7

Làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

CĐRC8

Tư duy chủ động, tích cực, tự tin và khoa học, biết lạc quan, có niềm tin, biết quý trọng công việc cũng như cuộc sống;

CĐRC9

Phối hợp trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội cần thiết, khả năng xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội;

CĐRC10

Nhận biết và xử lý các tình huống thực tế của doanh nghiệp;

CĐRC11

Quản trị rủi ro, giải quyết xung đột, đặc biệt trong môi trường kinh doanh năng động và đa văn hóa hiện nay;

CĐRC12

Sử dụng thời gian hiệu quả và khoa học;


Thái độ:

Chuẩn đầu ra

CĐRC11

Tuân thủ luật pháp;

CĐRC12

Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác kế toán, kiểm toán;

CĐRC13

Có ý thức tự giác, trách nhiệm, cầu tiến, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các phòng ban chức năng như Phòng kinh doanh, Phòng kế hoạch, Phòng Marketing, Phòng tổ chức, Phòng chăm sóc khách hàng, Phòng nhân sự hoặc Trợ lý cho nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý. Trong quá trình phấn đấu phát triển nghề nghiệp, người tốt nghiệp ngành này có thể trở thành Doanh nhân hay Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.

Cụ thể có thể đảm nhận các công việc: Kinh doanh; Marketing; Chăm sóc khách hàng; Lập và tư vấn, điều phối các hoạt động của dự án; Quản lý nhân sự và các công việc quản lý hành chính; Quản lý từ cấp cơ sở đến cấp cao trong một số bộ phận của doanh nghiệp; Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý doanh nghiệp của bản thân; Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh; chuyên viên trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp phụ trách về các vấn đề quản lý, kinh doanh; Làm công tác giảng dạy chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng.; Có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Quản trị Kinh doanh..

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp:

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập về lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập… theo yêu cầu của ngành học;

- Không còn môn học dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Đạt chứng chỉ Tin học (ICDL) và Tiếng Anh theo qui định của nhà trường.

Hình thức làm tốt nghiệp: Làm khoá luận tốt nghiệp.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp:

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

- Có đủ 2 chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

- Điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Điểm trung bình trung học tập không dưới điểm 2 (thang điểm 4).

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên