Môi Trường

Cơ hội việc làm khoa Môi trường

KHOA MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ - HẢI PHÒNG

1. Địa chỉ: số  36 Đường Dân Lập - Dư Hàng Kênh – Lê Chân – HP

Tel: 0225.3 8600757 - 0989121942

2. Các Chuyên ngành đào tạo: 

Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên nước 

Công nghệ môi trường

3. Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Khoa Môi trường có cơ hội việc làm ở vị trí sau đây:

Chuyên ngành quản lý đất đai 

Cán bộ Địa chính - Xây dựng, Thanh tra xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Quản lý đất đai

Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị các quận, phòng Tài chính… huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chuyên viên văn phòng đăng ký đất đai, các bộ phận hành chính công, bộ phận 1 cửa thuộc cấp tỉnh và cấp huyện.

Nhân viên trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng; bảo hiểm … 

Chuyên viên Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản; 

Chuyên viên các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bất động sản.

Giảng viên lĩnh vực Quản lý đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Chuyên ngành Công nghệ môi trường

Kỹ sư  Công nghệ môi trường

Chuyên viên Công nghệ quan trắc môi trường  

Chuyên viên quản lý tài nguyên & môi trường

Giảng viên lĩnh vực  về môi trường & tài nguyên các trường cao đẳng, đại học, Viện nghiên cứu   

Thanh tra Cảnh sát môi trường 

Tư vấn viên, giám sát viên của các tổ chức trong và ngoài nước  liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường & quản lý môi trường

Cán bộ kiểm tra chất lượng và cán bộ  phòng thí nghiệm 

Chuyên ngành quản lý tài nguyên nước 

Kỹ thuật viên, chuyên gia trong các công ty hoạt động về viễn thám, bản đồ, GIS.

Chuyên gia tư vấn về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước cho các công ty, dự án nước ngoài.

Chuyên gia quản lý, tư vấn tại các công ty tư vấn, giám sát, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước như thủy điện, thủy lợi, cấp thoát nước và môi trường;

Nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu hoạt động liên quan đến Tài nguyên nước. 

Giảng viên, trợ giảng ở trình độ đại học, giảng dạy ở trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường có đào tạo về lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất thủy văn, môi trường.

Một tiết học thực hành khoa Môi trường

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên