Luật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT
  • 30 Tháng 11, 2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT

1. THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): LUẬT Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): LAWMã ngành đào tạo: 7380107Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌCThời gian...

Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật
  • 04 Tháng 3, 2021
Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh ngành Luật

Ngày 31/7/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đào tạo ngành Luật trình độ Đại học...