Kỹ thuật môi trường

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Môi trường

a.  Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:  Kỹ thuật Môi trường
+ Tiếng Anh:  Environment Technology

b.  Trình độ đào tạo: Đại học

c.  Yêu cầu về kiến thức
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường có thể :
- Vận dụng các kiến thức hóa học, sinh học, quản lý môi trường và công nghệ xử môi trường để giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế
- Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường.
- Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như: luật, thông tư, nghị định…. đang được áp dụng để quản lý môi trường
- Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường
- Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường
- Hình thành ý tưởng – thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: xử lý nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.

d.  Yêu cầu về kỹ năng
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường sẽ thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp như sau:
* Kỹ năng cứng:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có các kỹ năng:
- Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường.
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá chất lượng môi trường
- Có kỹ năng cơ bản xử lý ô nhiễm môi trường: nước, đất, không khí và chất thải rắn.
- Khảo sát thực tế, phân tích tài liệu, sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
* Kỹ năng mềm:
Làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc
- Thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả.
- Thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi.
- Tiếng Anh theo tiêu chuẩn B1 Châu Âu diễn đạt quan điểm về những vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội có tính trừu tượng hoặc sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực thực tế cụ thể.
- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế, giám sát, quản lý và xử lý môi trường.
-  Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng và đạt chứng chỉ ICDL quốc tế.

e.   Yêu cầu về  thái độ
- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp nghiêm túc.
- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.
- Tuân thủ luật pháp.
- Khả năng cập nhật kiến thức nhanh, luôn sáng tạo trong công việc.

f.   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.
-  Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học và Công nghệ, Phòng tài nguyên và Môi trường ở các quận, huyện trong cả nước, thanh tra, cảnh sát Môi trường.
-  Các Công ty môi trường đô thị, cấp nước, thoát nước, công trình công cộng, bệnh viện.......
-   Các Viện nghiên cứu, Trung tâm quan trắc và ứng dụng công nghệ môi trường, công ty tư vấn, lập dự án về môi trường.
-  Giảng dạy môn học Môi trường đại cương, chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

g.   Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.
Sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ kiến thức, trình độ, phẩm chất để
-  Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
-  Học lên cao học và tiến sĩ ngành kỹ thuật

h.   Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:
Chương trình đào tạo hệ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường được xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường của các trường Đại học trong nước như: Trường Đại học Bách Khoa  Hà Nội, Trường Đại học xây dựng Hà Nội,  và các trường Đại học nước ngoài như: Anh, Mỹ, Canada, và Singapore. 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên