Kỹ thuật môi trường

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường

Ngày 22 /11/ 2023 Tại Học viện khoa hoc và công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam NCS Nguyễn Công Thành là CSV lớp MT101 ngành Kỹ thuật môi trường – Trường Đại Học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã bảo vệ thành công luật án Tiến sĩ với  Đề tài “ Nghiên cứu sự tích tụ cadimi trong ngêu lụa ( PHAPHIA UNDULATA BORN 1778 ) ở vùng ven biển tỉnh Bình Thuận

Luận án được Hội đồng đánh giá cao và đã thu được kết quả sau

Luận án đã xác định được mức độ và biến động hàm lượng Cadimi (Cd) trong trầm tích lơ lửng và sinh vật phù du ở vùng ven biển Bình Thuận. Lần đầu tiên công bố về dạng liên kết của Cd trong trầm tích biển ở vùng nuôi, thu hoạch động vật thân mềm hai mảnh vỏ;

Đã xác định được mức độ, hệ số tích tụ Cd trong tổng mô, theo kích thước chiều cao vỏ và theo bộ phận (hệ tiêu hóa, màng áo, mang, chân) của nghêu lụa (Paphia undulata); mối liên hệ với Cd trong các hợp phần môi trường. Trong thời gian nghiên cứu, mức độ tích tụ Cd trong nghêu lụa vẫn nằm trong giới hạn an toàn thực phẩm;

Nghiên cứu đã bước đầu xác định được sự tích tụ Cd trong nghêu lụa ở vùng ven biển Bình Thuận chủ yếu từ nguồn thức ăn.

Luận án có ý nghĩa khoa học & thực tiễn lớn: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ nguồn gây tích tụ Cd vào nghêu lụa ở vùng ven biển tỉnh Bình Thuận; mức độ tích tụ Cd trong các bộ phận và kích thước của nghêu lụa. Kết quả này đóng góp quan trọng trong lĩnh vực độc học môi trường, cơ sở khoa học trong quan trắc môi trường và mối quan hệ tác động qua lại giữa môi trường và sinh vật.

 Kết quả có ý nghĩa trong thực tiễn trong nuôi/khai thác và thu hoạch ĐVTMHMV đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, cũng như thực tiễn công tác quan trắc, cảnh báo môi trường ven biển nói chung và môi trường vùng nuôi/khai thác ĐVTMHMV nói riêng..

 NCS Nguyễn Công thành hiện là Giám đốc trung tâm quan trắc môi trường biển – của Viện nghiên cứu Hải Sản. Sự thành Công của NCS. CSV. Nguyễn Công Thành  ngày hôm nay là tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên ngành kỹ thuật môi trường – Trường Đại Học Quản lý và công nghệ Hải Phòng học tập và noi theo

Các Thầy cô giáo và Nhà Trường luôn tự hào về em

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ

NCS Nguyễn Công Thành báo cáo tại Hội đồng

Khung cảnh buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ - NCS Nguyễn Công Thành

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cùng lãnh đạo Học viện khoa học & công nghệ  và Viện Nghiên cứu Hải Sản – Hải Phòng

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên