Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch

a. Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Văn hóa Du lịch

+ Tiếng Anh: Culture and Tourism

b. Trình độ đào tạo: Đại học

c.   Yêu cầu về kiến thức:

     Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng có năng lực:

-         Áp dụng các kiến thức đã học về văn hóa và du lịch để:

+ Tổ chức đón tiếp và phục vụ khách du lịch;

+ Xây dựng các chương trình du lịch;

+ Marketing và bán sản phẩm du lịch;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Điều hành các chương trình du lịch;

+ Điều hành, quản lý khách sạn;

+ Tổ chức phục vụ tại nhà hàng, khách sạn;

+ Tham gia các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch;

- Phát hiện, phân tích, đánh giá các mặt tích cực và hạn chế trong các hoạt động văn hóa, du lịch, lữ hành và khách sạn; đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, lữ hành và khách sạn;

- Hình thành ý tưởng – thiết kế - triển khai – khai thác các sản phẩm du lịch mới, nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, du lịch.

d. Yêu cầu về kỹ năng:

     Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng có khả năng:

-         Thành thạo kỹ năng hướng dẫn du lịch, điều hành du lịch; lễ tân, buồng, bàn, bar trong khách sạn;

-         Khai thác và sử dụng thông tin văn hóa xã hội, du lịch, lữ hành và khách sạn một cách có hiệu quả;

-         Cộng tác, cởi mở, ưa thích tìm hiểu, học hỏi và luôn muốn vượt qua thách thức;

-         Giao tiếp có hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác; kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, kỹ năng quan hệ khách hàng và phục vụ khách hàng hiệu quả;

-         Nắm bắt các xu hướng phát triển mới của văn hóa, du lịch, lữ hành, khách sạn và áp dụng hiệu quả trong công việc.

e.      Yêu cầu về thái độ:

-       Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp nghiêm túc, trách nhiệm công dân.

-       Có trách nhiệm cao trong công việc cũng như trong cuộc sống, tác phong nghề nghiệp nhanh nhẹn, vững vàng, thái độ phục vụ nghiêm túc.

-       Khả năng cập nhật kiến thức nhanh, luôn sáng tạo trong việc.

f.    Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn hóa Du lịch có khả năng làm việc tại các khách sạn, nhà hàng; các công ty du lịch; các cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hóa và du lịch; các sở (phòng) Văn hóa, thể thao và du lịch; các cơ quan quản lý văn hóa, du lịch, bảo tàng,...

g. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

-       Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

-       Học lên cao học ngành Văn hóa và Du lịch

h. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

Chương trình đào tạo hệ Đại học chuyên ngành Văn hóa Du lịch được xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Du lịch của các trường Đại học trong nước như: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Văn hóa... và các trường Đại học nước ngoài như: Anh, Mỹ, Pháp, Canada, Singapore.