Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh HPU năm 2015
  • 24 Tháng 10, 2021
Đề án tuyển sinh HPU năm 2015

Đề án tuyển sinh HPU năm 2015Tải về tại đây

Đề án tuyển sinh HPU năm 2017
  • 24 Tháng 10, 2021
Đề án tuyển sinh HPU năm 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017Tải về tại đây

Đề án tuyển sinh HPU năm 2018
  • 24 Tháng 10, 2021
Đề án tuyển sinh HPU năm 2018

Đề án tuyển sinh HPU năm 2018Tải về tại đây

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU
  • 23 Tháng 10, 2021
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của HPU

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 của HPUTải file tại đây

Đề án tuyển sinh năm 2019
  • 23 Tháng 10, 2021
Đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019Tải file tại đây