admin
admin admin

Xây dựng môi trường học tập năng động, tiên tiến, hiệu quả cao

Xác định chất lượng đào tạo là sự sống còn của Nhà trường, các Giảng viên Bộ môn Cơ bản- Cơ sở đã không ngừng nâng cao trình độ, bỗi dưỡng chuyên môn chủ động cải tiến phương pháp Giảng dạy.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà trường, các giảng viên của Bộ môn đã chủ động vay vốn để đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đến nay, trên 80% (10/12 ) giảng viên thuộc Bộ môn đã có thể giảng dạy bằng giáo án điện tử. Việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy cũng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người học. Sinh viên đã chủ động, tham gia tích cực hơn vào bài học hạn chế tình trạng đọc chép theo lối truyền thống. Nhờ có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật, các bài học vì thế cũng sinh động, hấp dẫn hơn song điều đó cũng đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng đổi mới của mỗi giảng viên cũng như những đầu tư đáng kể về công sức và thời gian. Ý thức được điều này, các giảng viên của Bộ môn đã tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tin học cùng với Nhà trường xây dựng một môi trường học tập năng động, tiên tiến, hiệu quả cao.


Hoàng Anh Tuấn