Không phí bản quyền

Lợi thế của phần mềm mã nguồn mở là không mất phí bản quyền. Mọi hành động như sửa mã nguồn, phân phát lại, chia sẻ đều hoàn toàn hợp pháp và được khuyến khích. Bên cạnh đó, chúng ta không còn phụ thuộc duy nhất vào 1 đơn vị cung cấp (như với phần mềm nguồn đóng) mà có cả một cộng đồng những người sử dụng sẽ hỗ trợ, phát triển cùng đồng hành.