Dspace Hosting

Các dịch vụ lưu trữ quản lý tài liệu số, tài liệu điện tử Dspace của chúng tôi tận dụng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Amazon. Bằng cách sử dụng dịch vụ này các bạn được hưởng lợi từ sự linh hoạt trong giá cả (giá theo nhu cầu sử dụng) và sự ổn định đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng AWS Amazon.