admin
admin admin

Nghiệm thu hai đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ môn Cơ bản – Cơ sở và Bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm

Ngày 12- 3- 2009, hai đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy, môn Pháp luật đại cương và Dinh dưỡng an toàn thực phẩm, phục vụ giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học dân lập Hải Phòng của thạc sỹ Vũ Thanh Lan (bộ môn Cơ bản-Cơ sở) và thạc sỹ Nguyễn Thị Tươi (bộ môn Chế biến và bảo quản thực phẩm) đã được nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu đề tài của thạc sỹ Nguyễn Thị Tươi

Cả hai đề tài đã được các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao cả về mặt học thuật và nội dung, phương pháp, cũng như có ý nghĩa thực tiễn đối với xã hội và công tác giảng dạy.

Đây là hai đề tài nằm trong nhóm đề tài đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ của Trường Đại học dân lập Hải Phòng. Nhóm đề tài này là một trong những khâu cần thiết bên cạnh sự chuẩn bị mọi mặt cho hình thức đào tạo tuy không xa lạ nhưng còn mới ở Việt Nam hiện nay của Trường Đại học dân lập Hải Phòng.


Hoàng Tuấn