Gala chào tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh năm 2014 - Ấn tượng và đam mê

Gala chào tân sinh viên khoa Quản trị kinh doanh năm 2014 - Ấn tượng và đam mê

Vào chiều ngày 8/11/2014 tại Khu liên hợp thể dục thể thao trường Đại học Dân lập Hải Phòng, “Gala chào tân sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh năm 2014

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quản trị kinh doanh

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quản trị kinh doanh

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Quản trị kinh doanh

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD

Chức năng, nhiệm vụ của khoa QTKD