Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Ấm tình thầy trò khoa Điện - Điện tử

Ấm tình thầy trò khoa Điện - Điện tử

Ấm tình thầy trò khoa Điện - Điện tử