Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Theo quyết định số 798/QĐ-HT ngày 25 tháng 9 năm 2017, về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nhân sự tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng”, chủ nhiệm đề tài TS. Mai Văn Lập - trưởng phòng Tổ chức hành chính, cùng sự tham gia của TS. Đỗ Văn Chiểu - Khoa Công nghệ thông tin, ThS. Trịnh Thị Vũ Lê - Phòng Tổ chức hành chính.

Lễ khai trương Trung tâm Khảo thí tin học quốc tế ICDL Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Lễ khai trương Trung tâm Khảo thí tin học quốc tế ICDL Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Ngày 11/2/2009, tại Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng chứng nhận và khai trương Trung tâm khảo thí ICDL (International Computer Driving Licence) trường Đại Học Dân lập HP.

Đề cương chi tiết 7 Module thi ICDL

Đề cương chi tiết 7 Module thi ICDL

Đề cương chi tiết của 7 Module thi ICDL gồm:

Một số lưu ý khi làm bài thi ICDL: Windows7/WindowsVista-Office2010/Office2007

Một số lưu ý khi làm bài thi ICDL: Windows7/WindowsVista-Office2010/Office2007

Sử dụng trợ giúp Help của Windows để tìm hiển thị trợ giúp về nội dung nào đó, vd: thư mục (folder) …

Nội dung được đề cập nhiều ở Windows 7 và Windows VT trong bài thi ICDL

Nội dung được đề cập nhiều ở Windows 7 và Windows VT trong bài thi ICDL

Trong module thi Windows 7 hoặc Windows Vista của bài thi ICDL những nội dung sau thường được đề cập đến nhiều trong bài thi: 

Bài ôn luyện ICDL với Office2010 và Windows7

Bài ôn luyện ICDL với Office2010 và Windows7

Sinh viên có thể tham khảo bài ôn luyện thi ICDL với Office2010 và Windows7 gồm 4 module: