admin
admin admin

Kế hoạch thi tuyển sinh cao học Xây dựng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học thông báo kế hoạch thi cao học tháng 10 năm 2015 như sau:

  1. Lịch thi: Ngày 17/10/2015 và 18/10/2015


Ngành

Môn thi

Ngày thi

Giờ thi

Thời lượng thi

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Quản trị học

17/10/2015

13h30

180 phút

Quản trị nhân sự

18/10/2015

7h30

180 phút

Hệ thống thông tin

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Toán rời rạc

17/10/2015

13h30

180 phút

Cơ sở dữ liệu

18/10/2015

7h30

180 phút

Kỹ thuật công trình xây dựng DD&CN

Tiếng Anh

17/10/2015

7h30

120 phút

Cơ học kết cấu

17/10/2015

13h30

180 phút

Kết cấu bê tông cốt thép

18/10/2015

7h30

180 phút

  1. Lệ phí dự thi:


- Lệ phí dự thi: 120.000 đồng/môn

- Thời gian nộp: Thí sinh nộp lệ phí dự thi trước ngày 10/10/2015.

- Địa điểm nộp lệ phí: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (gặp Cô Hà)

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học