admin
admin admin

Hội thảo khoa học khoa Môi trường

Ngày 5 tháng 10 năm 2017, Khoa Môi trường cùng Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng tổ chức Hội thảo khoa học về “Nghiên cứ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sản xuất mắm”, đây Hội nghị báo cáo các kết quả nghiên cứu đạt được của đề tài cấp Thành phố của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Tiến Thanh - Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng.

Chủ nhiệm đề tài báo cáo phần phương pháp và kết quả nghiên cứu
Đến dự Hội thảo có TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Hội bảo vệ môi trường; ThS, Trần Thanh Kiên - Phó trưởng phòng Quản lý khoa học - Sở khoa học và Công nghệ; TS. Phạm Văn Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường, Đại học Hàng Hải; TS. Dương Thanh Nghị - Phó trưởng phòng TH viện Tài nguyên Môi trường biển; PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Loan - chủ nhiệm sinh hóa Đại học Y Hải Phòng; Bà Nguyễn Minh Châu - Phó Chi cục trưởng bảo vệ môi trường, Sở tài nguyên môi trường. Về phía nhà trường có ông Bùi Tá Ký - Chủ tịch Hội đồng quản trị; TS.NGƯT. Trần Thị Mai - Trưởng phòng đào tạo Đại học và Sau đại học, TS. Nguyễn Tiến Thanh - Trưởng phòng; TS. Giang Hồng Tuyến - phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng; TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng khoa Môi trường cùng toàn thể các thầy cô giáo và sinh viên trong khoa Môi trường.
Thư ký đề tài báo cáo phần tổng quan và tính toán thiết kế bãi lọc
Hội thảo được nghe 2 báo cáo về các kết quả đề tài đã đạt được như sau:
- Báo cáo 1: “Tổng quan và tính toán thiết kế bãi lọc ngầm trồng cây” do thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh trình bày
- Báo cáo 2: “Phương pháp nghiên cứu và các kết quả của đề tài ” do chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Kim Dung trình bày.
Hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu, đồng thời, góp ý xây dựng để nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài.
Một số hình ảnh của Hội nghịPhòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng