Thông báo lịch thi PET năm 2021

Thông báo lịch thi PET năm 2021

Trung Tâm Ngoại Ngữ tổ chức bài thi PET (lấy điểm) tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2021 như sau:

Kết quả thi PET ngày 19-9-2020

Kết quả thi PET ngày 19-9-2020

Kết quả thi PET ngày 19-9-2020

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV

Chào mừng 20 năm ngày thành lập trường (24/9/1997÷24/9/2017),

Kế hoạch thi tuyển sinh cao học Xây dựng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

Kế hoạch thi tuyển sinh cao học Xây dựng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh

Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học thông báo kế hoạch thi cao học tháng 10 năm 2015 như sau:

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường