admin
admin admin

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Khung chương trình đào tạo đại học- ngành Kỹ thuật Môi trường

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Ngành Kỹ thuật Môi trường
Mã ngành: 301
Bằng cấp: Kỹ sư
Hình thức đào tạo:Chính qui, đào tạo theo học chế tín chỉ
Hệ đào tạo: Dài hạn, tập trung
Thời gian đào tạo: 4 năm
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khối A, khối B đạt điểm xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Môi trường của nhà trường. Có đủ sức khỏe để học tập.
1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Ngành Kỹ thuật Môi trường đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các kỹ sư môi trường được đào tạo nắm vững kiến thức cơ bản, các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành thành thạo, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có thể làm việc tại:
Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học và Công nghệ, Phòng tài nguyên và Môi trường ở các quận, huyện trong cả nước, thanh tra, cảnh sát Môi trường.
- Các Công ty môi trường đô thị, cấp nước, thoát nước, công trình công cộng, bệnh viện......
- Các Viện nghiên cứu, Trung tâm quan trắc và ứng dụng công nghệ môi trường, công ty tư vấn, lập dự án về môi trường.
- Giảng dạy môn học Môi trường đại cương, chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
2. CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH (NĂNG LỰC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP):
Về kiến thức
- Vận dụng các kiến thức hóa học, sinh học, quản lý môi trường và công nghệ xử môi trường để áp dụng vào giải quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế.
- Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường.
- Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như: luật, thông tư, nghị định…. đang được áp dụng để quản lý môi trường.
- Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường.
- Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường.
- Hình thành ý tưởng - thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường: xử lý nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.
Về kỹ năng
Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng:
Làm việc thành thạo trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường.
- Phân tích, tổng hợp và đánh giá chất lượng môi trường.
- Có kỹ năng cơ bản xử lý ô nhiễm môi trường: nước, đất, không khí và chất thải rắn.
- Khảo sát thực tế, phân tích tài liệu, sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
- Làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong công việc.
- Thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có hiệu quả.
- Thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi.
Về ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng ngoại ngữ Tiếng Anh ở mức độ B1 theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu để:
- Diễn đạt quan điểm của mình về các vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường.
- Đọc hiểu các văn bản thông thường, tài liệu chuyên ngành.
- Biên soạn thư tín, các mẫu đơn thông thường vàcác văn bản viết ở mức độ cơ bản.
Về tin học
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:
Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế, giám sát, quản lý và xử lý môi trường.
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng và đạt chứng chỉ ICDL quốc tế.
Về phẩm chất đạo đức
Sinh viên được giáo dục có :
Có đạo đức nghề nghiệp.
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống và trong công việc chuyên môn.
- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.
- Tuân thủ luật pháp.
Về sức khỏe:
Sinh viên tốt nghiệp có :
- Có sức khỏe tốt thích ứng các điều kiện làm việc.
- Thành thạo tối thiểu một môn thể thao để thường xuyên rèn luyện sức khỏe.
3DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN
­­­­­­­­­­­­Số TT
Mã học phần
Học phần
Số TC
A
 
Khối kiến thức giáo dục đại cương
 
A1
 
Khối kiến thức giáo dục chung
 
 A 1.1
 
Lý luận chính trị
 
A1.1.1
MLP31021
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2
A1.1.2
MLP31032
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3
A1.1.3
HCM31021
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
A1.1.4
VRP31031
Đường lối Cách mạng Việt Nam
3
A 1.2
 
Ngoại ngữ
 
A1.2.1
ENG31041
Tiếng Anh 1
4
A1.2.2
ENG31042
Tiếng Anh 2
4
A1.2.3
ENG31053
Tiếng Anh 3
5
A1.2.4
ENG31054
Tiếng Anh 4
5
 A 1.3
 
Giáo dục thể chất
 
A1.3.1
SWI31011
Bơi
1
A1.3.2
APE31011
Điền kinh - Thể dục
1
   
Giáo dục thể chất tự chọn bắt buộc (chọn 1 trong 3 tín chỉ)
 
A1.3.3
VOL1011
Bóng chuyền
1
A1.3.4
FOO1011
Bóng đá
1
A1.3.5
BAD1011
Cầu lông
1
A 1.4
NDE1051
Giáo dục quốc phòng
5
A2
 
Khối kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên,
 
A2.1
MAT31031
Toán cao cấp A1
3
A2.2
MAT31032
Toán cao cấp A2
3
A2.3
GPH31021
Vật lý đại cương
2
A2.4
ICD31021
Tin học đại cương 1 (ICDL)
2
A2.5
ICD31022
Tin học đại cương 2 (ICDL)
2
A.3
 
Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn
 
A3.1
LAW1021
Pháp luật đại cương
2
B
 
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
 
B.1
 
Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành
 
B.1.1
ENH32021
Môi trường và con người
2
B.1.2
GBI32021
Sinh đại cương
2
B.1.3
GCH32031
Hoá đại cương
3
B.1.4
ICH32031
Hoá vô cơ
3
B.1.5
OCH32031
Hoá hữu cơ
3
B.1.6
MBB32021
Cơ sở vi sinh và hóa sinh
2
B.1.7
PCH32031
Hoá lý
3
B.1.8
HPR32021
Các quá trình thủy lực
2
B.1.9
HMP32021
Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối
2
B.1.10
ACH32031
Hoá phân tích
3
B.1.11
ECH32031
Hoá học môi trường
3
B.1.12
GTC32021
Hoá kỹ thuật đại cương
2
B.2
 
Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành
 
B.2.1
EEC33011
Sinh thái môi trường
2
B.2.2
MET33011
Xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh
2
B.2.3
SWM33021
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
2
B.2.4
ETO33021
Độc học môi trường
2
B.2.5
EQM33021
Quản lý chất lượng môi trường
2
B.2.6
EOB33021
Quan trắc môi trường
2
B.2.7
SWT33021
Xử lý nước cấp
2
B.2.8
WWT33031
Xử lý nước thải
3
B.2.9
EIA33021
Đánh giá tác động môi trường
2
B.2.10
CAP33021
Tin ứng dụng
2
B.2.11
CPR33011
Sản xuất sạch hơn
2
B.2.12
SMS33021
Giám sát và quản lý môi trường biển
2
B.2.13
APT33031
Xử lý ô nhiễm không khí
3
B.2.14
ENV34021
Thực tập tốt nghiệp
2
B.3
 
Khóa luận tốt nghiệp
 
B.3.1
ENV37081
Khoá luận tốt nghiệp
8
C
 
Khối kiến thức tự chọn
 
C.1
 
Khối kiến thức đại cương tự chọn bắt buộc (chọn 4 trong 9 tín chỉ )
5
C1.1
PSK31011
Kỹ năng thuyết trình
1
C1.2
CSK31011
Kỹ năng giao tiếp
1
C1.3
PST31021
Xác suất thống kê
2
C1.4
TDR31021
Vẽ kỹ thuật
2
C1.5
CAA32021
Tin học ứng dụng (Autocad)*
2
C1.6
MBE32011
Thí nghiệm vi sinh
1
C.2
 
Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn bắt buộc (chọn 14 trong 15 tín chỉ)
14
C2.1
EAP33021
Thực hành Phân tích môi trường
1
C2.2
CET33021
Xúc tác trong CNMT
2
C2.3
RMA33021
Quản lý Tài nguyên
2
C2.4
EEC33021
Kinh tế Môi trường
2
C2.5
EAU33021
Kiểm toánMôi trường
1
C2.6
SPT33021
Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lí
2
C2.7
WSD33021
Cấp thoát nước
2
C2.9
SWP33011
Thực hành xử lý nước cấp
1
C2.10
WWP33011
Thực hành xử lý nước thải
1
C3.10
 
Tính toán và thiết kế các công trình xử lý môi trường
3
 
4. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Danh sách các giảng viên thỉnh giảng:
+ PGS.TS. Trần Hồng Côn
+ GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái
+ PGS.TS. Đặng Xuân Hiển
+ TS. Trần Thị Hiền Hoa
- Danh sách các GV cơ hữu:
1. TS. Nguyễn Thị Kim Dung
2.Th.s. Hoàng Minh Quân
3. Th.s. Đặng Chinh Hải
4. ThS. Phạm Thị Mai Vân
5. ThS. Tô Thị Lan Phương
6. ThS. Nguyễn T.Mai Linh
7. ThS. Bùi Thị Vụ
8. ThS. Hoàng Thị Thúy
9. ThS. Nguyễn Cẩm Thu
10. ThS. Nguyễn Thị Tươi
11. ThS. Phạm Thị Minh Thúy
Ngoài ra các thạc sỹ là giảng viên thuộc:
+ Bộ môn Cơ bản cơ sở.
+ Khoa Ngoại ngữ
+ Bộ môn Giáo dục thể chất
+ Khoa Công nghệ thông tin
+ Phòng Quan hệ công chúng và hợp tác quốc tế tham gia giảng dạy cho ngành Kỹ thuật Môi trường.


Khoa Kỹ thuật Môi trường