Văn hóa du lịch

CHUYÊN NGÀNH MARKETING

Chương trình đào tạo ngành Marketing được thiết kế nhằm cung cấp cho người học/sinh viên những kiến thức chuyên sâu về marketing, quản trị và kỹ năng hoạt động hiệu quả trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Chương trình giúp người học có khả năng giải quyết các vấn đề quản trị và marketing nhằm tận dụng cơ hội, hạn chế thách thức trong quá trình quản trị doanh nghiệp theo triết lý marketing.

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo ngành Marketing nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực marketing; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội; có năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing một cách hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong bộ phận marketing, kinh doanh… tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các ngành khác nhau như sản xuất, thương mại, dịch vụ, truyền thông, y tế, giáo dục, xây dựng,… hoặc là cán bộ quản lý, nhà tư vấn, hoạch định chính sách marketing tại các cơ quan địa phương, chính phủ, tổ chức quốc tế. 

 

 

Chuẩn đầu ra

 

 

CĐRC1

 

 

Biết thiết lập hệ thống Marketing của doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp và phù hợp với chế độ, chính sách phát triển doanh nghiệp ở từng giai đoạn.

 

 

CĐRC2

 

 

Biết tổ chức, quản lý hệ thống sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… ở các doanh nghiệp theo định hướng Marketing.

 

 

CĐRC3

 

 

Có khả năng tư vấn Marketing cho các DN, cho các tổ chức kinh tế.

 

 

CĐRC4

 

 

Có khả năng nghiên cứu các vấn đề về Marketing.

 

 

CĐRC5

 

 

Có khả năng truyền đạt các kiến thức khoa học trong lĩnh vực Marketing ở cấp độ đại học và tương đương. Có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Marketing. Có tư duy hệ thống

 

 

Kỹ năng

 

 

 

 

Chuẩn đầu ra

 

 

CĐRC6

 

 

Tự học, tự nghiên cứu, học tập hiệu quả,  đọc, tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học;

 

 

CĐRC7

 

 

Làm việc độc lập và làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng đàm phán, thuyết phục;

 

 

CĐRC8

 

 

Tư duy chủ động, tích cực, tự tin và khoa học, biết lạc quan, có niềm tin, biết quý trọng công việc cũng như cuộc sống;

 

 

CĐRC9

 

 

Phối  hợp  trong  công  việc cũng  như khả  năng  tạo lập  những mối  quan hệ xã  hội  cần  thiết,  khả  năng  xử lý hài hòa các mối quan hệ trong công sở cũng như ngoài xã hội;

 

 

CĐRC10

 

 

Nhận biết và xử lý các tình huống thực tế của doanh nghiệp;

 

 

CĐRC11

 

 

Quản trị công việc, giải quyết xung đột, đặc biệt trong môi trường kinh doanh năng động và đa văn hóa hiện nay;

 

 

CĐRC12

 

 

Sử dụng thời gian hiệu quả và khoa học;

 

 

Thái độ

 

 

 

 

Chuẩn đầu ra

 

 

CĐRC13

 

 

Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến;

 

 

CĐRC14

 

 

Thái độ đúng mực với đồng nghiệp, đối tác;

 

 

CĐRC15

 

 

Tác phong làm việc chuyên nghiệp.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên