Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông năm học 2021-2022

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo tuyển sinh đại học hệ liên thông năm học 2021-2022, chi tiết xem tại đây