Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến năm 2021
  • 11 Tháng 8, 2021
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến năm 2021

A. CÁC THÔNG TIN THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ- Một tài khoản gmail còn hoạt động, mỗi địa chỉ email chỉ đăng kí được 1 tài...

Xét tuyển học bạ - Nắm chắc cơ hội vào Đại học
  • 02 Tháng 6, 2021
Xét tuyển học bạ - Nắm chắc cơ hội vào Đại học

Xét tuyển học bạ là hình thức tuyển sinh dùng kết quả điểm tích lũy trong 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn...

HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2021
  • 03 Tháng 5, 2021
HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2021

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu không ít ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chính sách học bổng tuyển sinh trở thành nguồn "trợ lực" kịp thời nhằm tiếp...

Tuyển sinh Cao học năm 2021
  • 22 Tháng 3, 2021
Tuyển sinh Cao học năm 2021

 Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và...