Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến năm 2021
  • 11 Tháng 8, 2021
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Học bạ trực tuyến năm 2021

A. CÁC THÔNG TIN THÍ SINH CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ- Một tài khoản gmail còn hoạt động, mỗi địa chỉ email chỉ đăng kí được 1 tài...