Thông tin tuyển sinh

Quyết định tuyển sinh liên thông năm học 2021-2022

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hệ chính quy năm 2021-2022 kèm theo Đề án tuyển sinh liên thông hệ chính quy trình độ Đại học năm học 2021-2022, chi tiết xem tại đây