Thông báo

Thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo kết quả học bạ THPT
  • 23 Tháng 6, 2022
Thông báo về việc xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo kết quả học bạ THPT

Căn cứ vào đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo xét tuyển đại học chính...

Thông báo Về việc xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo kết quả học bạ THPT
  • 10 Tháng 6, 2022
Thông báo Về việc xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo kết quả học bạ THPT

Căn cứ vào đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng thông báo xét tuyển đại học chính...