Thông báo

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác giảng dạy trong Học kỳ II năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-HĐT ngày 10/02/2023 của Hội đồng trường, Nhà trường thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác giảng dạy trong học kỳ II năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

1. Mục đích khảo sát:

Tạo kênh thông tin từ phía sinh viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng và phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy; nhằm giúp giảng viên tự điều chỉnh, nâng cao chất lượng giảng dạy và tích cực hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

2. Đối tượng tham gia khảo sát: Sinh viên các lớp học phần học kỳ II năm học 2022-202.

3. Thời gian thực hiện:

Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 15/04/2023.

Thời gian chính thức: Từ ngày 18/04/2023 đến khi kết thúc thời gian học của học phần được đánh giá.

4. Hình thức thực hiện: trực tuyến (online) trên trang sv.hpu.edu.vn

5. Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: https://sv.hpu.edu.vn
  • Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân.
  • Bước 3: Vào chức năng Phản hồi CTGD (Phản hồi vể công tác giảng dạy) và chọn lớp học phần sẽ cho ý kiến phản hồi.
  • Bước 4: Cho ý kiến phản hồi theo từng nội dung cụ thể, sau đó nhấn nút Hoàn thành.
  • Bước 5: Nhấn nút Xác nhận để kết thúc.

Ghi chú: Nếu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập hoặc cho ý kiến phản hồi, xin mời trực tiếp liên hệ với bộ phận Quản trị mạng tại tầng 2 nhà G để được hỗ trợ hoặc xem video hướng dẫn tại đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/196JuKF4gihPZMPIcugZgXNz3NdtZzfMN/view?usp=sharing

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học và được bảo mật tuyệt đối. Thông tin về mối liên hệ giữa người cho ý kiến phản hồi và ý kiến phản hồi được mã hóa và bảo vệ an toàn trên Phần mềm phản hồi ý kiến về công tác giảng dạy.Nhà trường giao Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học (bộ phận Công tác sinh viên):

  • Thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp, động viên sinh viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc.
  • Thống kê danh sách sinh viên đã tham gia cho ý kiến phản hồi để cộng điểm rèn luyện vào cuối mỗi kỳ học.

Trân trọng thông báo./.