Thông báo

Thông báo về việc khám sức khoẻ cho tân sinh viên K27

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ban hành Qui chế công tác sinh viên đối với chương trình Đại học hệ chính qui;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế  Hướng dẫn khám sức khỏe;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-HT ngày 13/3/2021 của Hiệu trưởng ban hành Qui chế công tác sinh viên đại học chính quy;

Nhà trường thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho tân sinh viên K27, như sau:

1. Đối tượng khám: Sinh viên khóa 27 (có danh sách kèm theo)

2. Thời gian khám: Từ 14h00 – 16h30' thứ 4 ngày 27/9/2023.

3. Địa điểm: Từ phòng B301 - B304, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, số 36 Đường Dân lập - Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, thành phố  Hải Phòng.

4. Đơn vị khám sức khỏe: Bệnh viện đa khoa Quận Lê Chân

5. Các nội dung khám: Khám lâm sàng tổng quát các chuyên khoa: Chiều cao, cân nặng, huyết áp, Nội khoa, Ngoại khoa, Mắt. Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Da liễu.

6. Kết luận hồ sơ

Lưu ý: Khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc đối với tân sinh viên. Nhà trường đề nghị tân sinh viên K27 đi khám sức khỏe đầy đủ, đúng lịch đã phân công. Trường hợp, sinh viên không thực hiện khám sức khỏe theo thông báo này có trách nhiệm tự đi khám theo nôi dung khám của mục 4 và nộp phiếu khám sức khỏe về Bộ phận Y tế thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp ( Tầng 1, Nhà C - Khu giảng đường) trước ngày 08 /10 /2023./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Tiến Thanh