Thông báo

Thông báo Lịch thi: Kỳ thi chính - Học kỳ 1 năm 2023 - 2024

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trân trọng thông báo Lịch thi: Kỳ thi chính - Học kỳ 1 năm 2023 - 2024:
Chi tiết, xem Tại đây