Thông báo

Lịch nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng và Quốc tế Lao động năm 2023

Căn cứ theo Thông báo số 281/TB-HT ngày 08/04/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường, Phòng Đào tạo - QLKH thông báo tới sinh viên toàn trường lịch nghỉ học, cụ thể như sau:

1. Lịch nghỉ Lễ
Từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 02/05/2023.
 
2. Kế hoạch học bù
Sẽ bố trí học bù vào thời gian tiếp theo.