Sinh viên/Cựu sinh viên

  • 19 Tháng 3, 2021
"Làm chơi ăn thật" nhờ vỏ trứng

Báo thanhnien.com.vn ngày 2/2/2015 có bài viết: "Làm chơi ăn thật" nhờ vỏ trứng", viết về bạn Phạm Trung Thắng, lớp XD 1401K, Đại học Dân lập Hải Phòng. Xin...