Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Marketing - hệ Đại học

a. Tên ngành đào tạo:- Tên tiếng Việt: Marketing- Tên tiếng Anh: Marketing   b. Trình độ đào tạo: Đại họcc. Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có năng lực:- Hiểu, vận dụng...