Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng


a. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng
- Tên tiếng Anh: Finance - Banking   

b. Trình độ đào tạo: Đại học

c. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực:
-    Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế;
-    Hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
-    Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
-    Áp dụng kiến thức về tài chính - ngân hàng để giải quyết các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chứng khoán;
-    Nhận diện, phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính - ngân hàng, chứng khoán và đề xuất các giải pháp hiệu quả;
-   Tổ chức quản lý kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng, thanhtoán quốc tế,… ở các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính;
-    Lập và thẩm định dự án đầu tư; phân tích và ra quyết định tín dụng,…;

d. Yêu cầu về kỹ năngSinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có khả năng:
* Kỹ năng cứng:
-    Tiếp cận, phân tích, xử lý một cách độc lập các vấn đề tổ chức quản lý kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng, thanhtoán quốc tế,… ở các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán;
-    Phân tích, đánh giá, thẩm định dự án phục vụ công tác tín dụng: cho vay, bảo lãnh,… ở các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính;
-     Khai thác và sử dụng thông tin một cách có hiệu quả.
* Kỹ năng mềm:
-   Có khả năng làm việc theo nhóm, thích ứng nhanh với môi trường làm việc không ngừng thay đổi;
-    Cộng tác, cởi mở, chuẩn mực, chuyên nghiệp trong công việc;
-    Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng;
-    Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu  để đọc hiểu các văn bản thông thường; biết cách đọc các tài liệu chuyên môn; biên soạn thư tín và các văn bản thông thường trong kinh doanh;
-     Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào xử lý thông tin tài chính, kinh tế; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Office hoặc tương đương vào các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng: đạt chứng chỉ tin học ICDL.

e. Yêu cầu về thái độSinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:
- Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác Tài chính – Ngân hàng;
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống;
- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa;
- Tuân thủ luật pháp.

f. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
* Nhóm 1: Giao dịch viên
-    Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng/tổ chức tín dụng cho khách hàng: các giao dịch rút/gửi, mở số tiết kiệm, giao dịch chuyển khoản, nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu nợ vay, xác nhận số dư, thu đổi ngoại tệ,…..
-  Công việc có thể đảm nhận: Giao dịch viên tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng, công ty tài chính, công ty kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư.
* Nhóm 2: Nhân viên Tư vấn, khách hàng
-     Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng/Tổ chức tài chính; Tư vấn và giải đáp thông tin khách hàng; Là cầu nối chính giữa ngân hàng/Tổ chức tài chính và khách hàng trong quá trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phục vụ  khách hàng; Chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng tiềm năng; Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục trước khi vào quầy giao dịch;
- Công việc có thể đảm nhận:Nhân viên Tư vấn, nhân viên khách hàng tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ đầu tư, các quỹ tín dụng, công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tài chính.
* Nhóm 3: Nhân viên thẩm định, tín dụng
-     Có đủ năng lực làm việc liên quan đến việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục, tài liệu, yêu cầu liên quan trong quá trình cấp tín dụng, bảo lãnh, gia hạn,… theo qui định của ngân hàng/Tổ chức tài chính. Quản lý, theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở  các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng/Tổ chức tài chính của khách hàng;
-     Công việc có thể đảm nhận:Nhân viên thẩm định,Nhân viên tín dụng tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng, công ty tài chính, các quỹ đầu tư.
* Nhóm 4: Nhân viên kế toán, kiểm soát nội bộ ngân hàng
-     Có đủ năng lực làm việc liên quan đến kế toán, kiểm toán nội bộ về vốn bằng tiền,  thanh toán, doanh thu, chi phí kinh doanh, ….
-     Công việc có thể đảm nhận: Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ đầu tư, các quỹ tín dụng, công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tài chính, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
* Nhóm 5: Nhân viên phân tích và tư vấn tài chính
-     Có đủ năng lực làm việc liên quan đến phân tích tài chính, phân tích chứng khoán;
-     Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên tư vấn, phân tích tài chính cho các loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng, công ty kinh doanh chứng khoán, công ty tài chính, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các cơ quan nhà nước.
* Nhóm 6: Nghiên cứu viên và giảng viên
- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về Tài chính – Ngân hàng
- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu; Giảng viên về Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

g. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi ra trường các cử nhân Tài chính – Ngân hàng đềucó khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Đặc biệt:
* Nhóm nhân viên thẩm định, tín dụng: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Chuyên viên, chuyên viên cao cấp về thẩm định dự án, định giá doanh nghiệp, cho vay, bảo lãnh,…
* Nhóm Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ ngân hàng: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.
* Nhóm nhân viên phân tích và tư vấn tài chính: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Chuyên viên phân tích, tư vấn về tài chính, ngân hàng. Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ về tài chính để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
* Nhóm nghiên cứu viên và giảng viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Giảng viên cao cấp, Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên