Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị doanh nghiệp - Hệ Đại học


a. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Quản trị doanh nghiệp
- Tên tiếng Anh:  Business administration

b. Trình độ đào tạo: Đại học

c. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp có năng lực:
-     Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế;
-     Hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
-    Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
-    Áp dụng kiến thức về quản trị doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
-    Nhận diện, phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hiệu quả;
-    Quản lý và điều hành các hoạt động hoặc các lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp: tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng, hệ thống bán hàng, hệ thống thông tin… trong doanh nghiệp;
-    Nghiên cứu, sáng tạo và học sau đại học ở các chuyên ngành trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và các chuyên ngành phù hợp khác.

e. Yêu cầu về kỹ năngSinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp có khả năng:
* Kỹ năng cứng:
-     Có khả năng tiếp cận, phân tích, xử lý tốt các vấn đề về quản trị nhân sự, marketing, sản xuất, chất lượng, chiến lược kinh doanh và các vấn đề về kinh tế, tài chính, kế toán, … trong doanh nghiệp;
-     Có khả năng đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế;
-     Khai thác và sử dụng thông tin một cách có hiệu quả.
* Kỹ năng mềm:
-     Có khả năng thuyết trình, giao dịch, đàm phán có hiệu quả trong kinh doanh;
-     Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu để đọc hiểu các văn bản, tài liệu chuyên môn, chuyên ngành quản trị doanh nghiệpvà biên soạn thư tín, văn bản thông thường trong kinh doanh;
-     Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học sử dụng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp cũng như các phần mềm tin học văn phòng như Microsoft Office hoặc tương đương: đạt chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ICDL;
-     Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc;
-     Có khả năng làm việc nhóm;
-     Thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.
f. Yêu cầu về thái độSinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị doanh nghiệp có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:
-     Có đạo đức trong kinh doanh;
-     Tuân thủ pháp luật;
-     Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống;
-     Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng.

g. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
* Nhóm 1: Nhân viên tổ chức hành chính - nhân sự
-   Có đủ năng lực làm việc liên quan đến hành chính, quản lý nhân sự, văn thư lưu trữ, tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
-    Công việc có thể đảm nhận: Cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động; tuyển dụng lao động; Xây dựng quy chế trả lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và theo dõi, giải quyết chế độ về BHXH, BHYT cho người lao động; Tổ chức hội họp, đón tiếp khách; Soạn thảo các văn bản thông dụng phục vụ công tác Hành chính – Nhân sự và sắp xếp, lưu trữ quản lý tài liệu;…
* Nhóm 2: Nhân viên Kế hoạch - Kinh doanh
-    Có đủ năng lực làm việc liên quan đến công tác kế hoạch, kinh doanh trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
-    Công việc có thể đảm nhận: Xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư; Xây dựng, đánh giá tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật; Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các dự án đầu tư; Tham mưu với lãnh đạo về các biện pháp quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh; ...
* Nhóm 3: Nhân viên Marketing
-    Có đủ năng lực làm việc liên quan đến công tác marketing, bán hàng trong doanh nghiệp.
-    Công việc có thể đảm nhận: Xây dựng kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng; Thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp; …
* Nhóm 4: Nhân viên kế toán, phân tích và tư vấn
- Có khả năng làm việc liên quan đến công tác kế toán của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc phân tích, tư vấn về kế toán, tài chính, thuế tại các công ty cung cấp dịch vụ kế toán, thuế.
-  Công việc có thể đảm nhận: Kế toán viên về kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán tiêu thụ, kế toán công nợ, kế toán thuế; Nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế.
* Nhóm 5: Thư ký, trợ lý Giám đốc
-     Có đủ năng lực làm việc liên quan đến thư ký, trợ lý cho lãnh đạo tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
-     Công việc có thể đảm nhận: Thư ký, trợ lý giám đốc
* Nhóm 6: Nghiên cứu viên và giảng viên
- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về Quản trị kinh doanh.
- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

h. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi ra trường các cử nhân Quản trị doanh nghiệp đềucó khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế về Quản trị kinh doanh. Đặc biệt:
* Nhóm Nhân viên tổ chức hành chính - nhân sự: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành giám đốc, phó giám đốc nhân sự.
* Nhóm Nhân viên Kế hoạch - Kinh doanh: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành giám đốc, phó giám đốc kinh doanh.
* Nhóm Nhân viên Marketing: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành giám đốc, phó giám đốc Thị trường
* Nhóm Nhân viên kế toán, phân tích và tư vấn Triển vọng trong tương lai có thể trở thành Kế toán tổng hợp; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính; Chuyên viên phân tích, tư vấn về kế toán, tài chính, thuế. Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
Nhóm Thư ký, trợ lý Giám đốc: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành giám đốc, phó giám đốc về Nhân sự, Kinh doanh, Tài chính, Thị trường,..
* Nhóm Nghiên cứu viên và giảng viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành giảng viên cao cấp, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên