Quản trị kinh doanh

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán - hệ Cao đẳng


1. Tên ngành đào tạo
- Tên tiếng Việt: Kế toán
- Tên tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có năng lực:
- Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế
- Hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
- Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Có kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, thuế; Vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp;

4Yêu cầu về kỹ năngSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có khả năng:
4.1. Kỹ năng cứng:
-  Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán, sửa chữa các sai phạm cơ bản trong hoạt động kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
-  Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành;
-  Kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách về kế toán, tài chính và thuế tại doanh nghiệp;
- Tra cứu, khai thác và sử dụng các thông tin liên quan đến kế toán, tài chính, thuế một cách hiệu quả;
4.2. Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc;
- Có khả năng làm việc nhóm;
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh theo khung đánh giá trình độ Toeic nội bộ ở mức độ có thể đọc hiểu các văn bản thông thường, biên soạn thư tín và các văn bản thông thường trong kinh doanh;
- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào xử lý thông tin kế toán;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng sử dụng trong công tác kế toán, tài chính, thuế như Microsoft Office hoặc tương đương: đạt chứng chỉ tin học ICDL.

5. Yêu cầu về thái độSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:
- Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác kế toán
- Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống;
- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa;
- Tuân thủ luật pháp.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
6.1. Nhóm 1: Kế toán viên
- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến kế toán, thuế tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
- Công việc có thể đảm nhận: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán, kế toán thuế, …
6.2. Nhóm 2: Nhân viên phân tích và tư vấn
- Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế
- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Sau khi ra trường các cử nhân Kế toán đềucó khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Kế toán. Đặc biệt:
7.1. Nhóm Kế toán viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.
7.2. Nhóm Nhân viên phân tích và tư vấn: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành chuyên viên phân tích, tư vấn về kế toán, tài chính, thuế.

 


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên