Quản Trị Kinh Doanh 0

Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức seminar chuyên đề: Doanh nghiệp với bộ luật lao động 2019

 

        Sáng ngày 15/06/2021, Khoa Quản trị kinh doanh đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với nội dung “Doanh nghiệp với Bộ luật Lao động 2019”. Đây là hoạt động sinh hoạt chuyên môn thường xuyên của Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

        Bộ luật Lao động số 45/2019 là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển của pháp luật lao động Việt Nam. Bộ luật này được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động. 

       Tại buổi seminar, các giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đã trình bày 12 báo cáo với nội dung xoay quanh các vấn đề về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 so với Bộ luật Lao động năm 2012. Đồng thời đánh giá khả năng triển khai thực thi các quy định của Bộ luật Lao động 2019 về hợp đồng lao động, tiền lương và các vấn đề phát sinh.

        Mở đầu, ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Quản trị Kinh doanh đã trình bày báo cáo “Những điểm mới về quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động 2019”.

ThS. Hòa Thị Thanh Hương trình bày chuyên đề tại buổi seminar

TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan với bài báo cáo “Doanh nghiệp áp dụng Bộ luật Lao động mới 2019 - những yêu cầu đặt ra và những vấn đề tồn tại”

ThS. Trần Thị Thanh Thảo đề cập đến vấn đề “Hợp đồng lao động và tiền lương Bộ luật Lao động 2019 - Những điểm mới tác động đến doanh nghiệp”

ThS. Lê Thị Nam Phương với nội dung báo cáo “Những quy định mới về thời gian, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019”

 

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng  chia sẻ về vấn đề “ Những thay đổi liên quan đến lao động nữ theo Bộ luật Lao động 2019”.

ThS. Cao Thị Hồng Hạnh trình bày nội dung “Luật lao động 2019 tác động đến quyền hạn và trách nhiệm của người lao động”.

ThS. Vũ Thị Thanh Lan  với nội dung báo cáo “Tiền lương và một số điểm mới của Bộ luật Lao động 2019”

ThS. Phạm Thị Nga với nội dung nghiên cứu “Những thay đổi về thời giờ làm việc theo Bộ luật Lao động 2019”

ThS. Phạm Thị Kim Oanh với báo cáo chuyên đề “Những điểm mới về vấn đề đình công theo quy định của Bộ luật Lao động 2019”.

      Tại buổi Seminar, ThS. Nguyễn Thị Diệp đã trình bày về vấn đề “Nghỉ việc theo Luật lao động 2019” với các nội dung cụ thể về thủ tục nghỉ việc, các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng và các khoản trợ cấp khi nghỉ việc. 

      Tiếp theo là bài báo cáo của ThS. Nguyễn Thị Tình với nội dung “Một số vấn đề người lao động cần chú ý khi ký hợp đồng lao động áp dụng từ 01/01/2021” trong đó có đề cập đến hợp đồng thử việc, thời gian thử việc và các chế độ trong thời gian thử việc.

       Kết thúc buổi báo cáo chuyên đề, ThS. Cao Thị Thu trình bày báo cáo “Những quy định về cho thuê lại lao động trong Bộ luật Lao động 2019” trong đó có những vấn đề về điều kiện cho thuê, thời gian cho thuê cũng như nội dung của hợp đồng cho thuê lại.

        Sau gần 4 giờ thảo luận tích cực, buổi báo cáo chuyên đề đã kết thúc thành công với nhiều sự chia sẻ, đóng góp  của các giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên