Quản Trị Kinh Doanh 0

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh tham dự Khóa đào tạo kiến thức quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hải Phòng

Không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các kiến thức thực tiễn về chuyên môn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy là một trong những hoạt động thường xuyên của đội ngũ giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và của giảng viên  trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng nói chung.

Để tìm hiểu, mở rộng về kiến thức chuyên môn và cập nhật kiến thức thực tiễn, được sự cho phép của nhà trường, trong 2 ngày 17/07/2021 và ngày 18/07/2021, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tham dự Chương trình đào tạo kiến thức Quản trị doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hải Phòng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức.

Chương trình gồm các chuyên đề với nội dung mang tính thời sự, phù hợp với các vấn đề quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh mới hiện nay. Các chuyên đề được trình bày bởi các chuyên gia đến từ Học viện Ngân hàng. 

Chuyên đề được các thành viên tham dự rất quan tâm là chuyên đề do Tiến sĩ Phan Đăng Hải trình bày với nội dung “Công cụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong kinh doanh”.

Tiến sĩ Phan Đăng Hải đã nêu và phân tích các nội dung về nhận dạng các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các kiến thức pháp lý cần thiết cho việc “định hình” các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và Tiến sĩ đã đưa ra các cách thức mà các doanh nghiệp đang dùng để phòng ngừa và giải quyết khi tranh chấp xảy ra. Các bài học thực tế và ví dụ điển hình được Tiến sĩ dẫn chứng rất phong phú, đa dạng và trở thành nội dung để các thành viên tham dự thảo luận sôi nổi, trao đổi được nhiều kiến thức mở rộng cũng như kiến thức thực tiễn bổ ích.

Tiến sĩ Phan Đăng Hải – Giảng viên Học viện Ngân hàng –

Với phần thảo luận về “Công cụ pháp lý giải quyết tranh
chấp trong kinh doanh”

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh tham gia chương trình đào tạo

Công tác tìm hiểu, mở rộng kiến thức chuyên môn, cập nhật kiến thức thực tiễn đối với giảng viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng là hoạt động rất cần thiết và quan trọng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Để làm tốt nhiệm vụ giảng dạy của người giảng viên, mỗi giảng viên nhà trường không ngừng học tập nâng cao trình độ qua các giáo trình, tài liệu, qua thực hành, thực tế, … Tham gia các khóa đào tạo với các chuyên gia đầu ngành nhằm tìm hiểu, nâng cao các kiến thức chuyên môn, đặc biệt là cập nhật kiến thức thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy cũng là một trong những cơ hội học tập hiệu quả, để có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ của đội ngũ giảng viên đại học trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, tri thức nhân loại gia tăng một cách nhanh chóng./.

Lê Thị Nam Phương

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên